СК "Арсенал Страхование" - Новини - ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
  UA  
 • UA
 • RU
 • EN
 • Зателефонуйте мені
  Відправити


 • Новини
 • Персони
 • Блог
 • Контакти
 • Новини
 • Персони
 • Блог

 • Контакти
 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

  16/12/2022
  ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі - Товариство) на виконання ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

  Завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за період з 01 січня 2022 по 31 грудня 2022 року.

  Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій16 січня 2023 року 23:59.

  Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

  - забезпеченнявисокої якостінадання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;

  - відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

  - вартість аудиторських послуг.

  Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

  1. Анкета, в якій зазначено:
  - назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи,
  - коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
  - організаційна структура аудиторської фірми, яка містить перелік засновників (учасників), у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
  - інформація про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати має не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону України«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності).

  - інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів «Суб’єкта аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»).

  - опис спеціалізації аудиторської фірми: відповідний досвід, опис аналогічних проектів (за наявності).

  2. Форма-пропозиція про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановленого зразка.

  3.Копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про включення суб’єкта аудиторської діяльності до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

  4. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;

  5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

  6. Документи, які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

  7. Документ, що підтверджує відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

  8. Документи, що підтверджують відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес.

  9. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності щодо укладання такого Договору).

  10. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

  У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:

  1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

  2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

  3)у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

  Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

  Комерційну пропозиціюнадіслати на електронну пошту: [email protected] (з поміткою «Конкурс аудит»).

  Документи для участі в конкурсінадсилати на адресу: вулиця Борщагівська, будинок 154, м. Київ,03056, ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».Тел. (044) 502 67 37.

  Контактна особа: Панівко Галина Анатоліївна.

  Рішення про вибір аудитора буде оголошено17 лютого 2023 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняте рішення.

  Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.


  Вам буде цікаво
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
  16/12/2022
  Детальнiше
  До уваги клієнтів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
  30/08/2022
  Детальнiше
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОБОТУ ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» з 24 лютого 2022 року ВРАХОВУЮЧИ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  24/02/2022
  Детальнiше